Služby

Koncom roka 2013 bol u nás vykonaný úspešný audit firmy SPP – Distribúcia, a.s., na základe čoho sa môžeme zúčastňovat na prácach a na tendroch SPP – Distribúcia, a.s.

Plynofikácia

 • montáž domových prípojok plynu
 • plynoinštalácia obcí, miest a mestských častí
 • plynofikácia rodinných domov a verejných budov
 • plošná plynofikácia s PE
 • plynoinštalácia VTL plynovodu
 • plynoinštalácia STL plynovodu
 • inštalácia regulačných staníc – STL, VTL
 • montáž, oprava a revízia vyhradených plynových zariadení
 • servis plynových kotlov, plynových bojlerov a plynových sporákov

Kúrenárske práce

 • dodávka a montáž vykurovacích sústav
 • podlahové kúrenie
 • inštalácia a výmena kotlov
Stavebné práce

 • terénne práce, príprava staveniska
 • demolačné práce
 • búracie práce
 • zemné a výkopové práce
 • pretláčanie dier pod cestami a inými prekážkami
 • betonárske práce
 • stavebné a murárske práce
 • rezanie betónu a asfaltu

Vodoinštalácia

 • vybudovanie verejného vodovodu
 • inštalácia studenej a teplej vody
 • inštalácia kanalizácie
 • vybudovanie verejnej kanalizácie