Referencie

PLYNOFIKÁCIA OBCÍ
Gabčíkovo, Sap, Medveďov, Klúčovec, Ňárad, Čilizská Radvaň, Baloň, Topoľníky, Vydrany, Dolný Štál, Boheľov , Padáň, Michal na Ostrove

VYBUDOVANIE VEREJNÉHO VODOVODU
Obce Mad, Vrakúň, Vydrany, Kostolné Kračany, časť mesta Dunajská Streda

PLYNOFIKÁCIA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
ZŠ Kostolné Kračany, ZŠ Okoč, ZŠ Vydrany, ZŠ Čilizská Radvaň, ZŠ Mad, ZŠ Vrakúň

ĎALŠIE REFERENCIE

 • Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda
 • Bytové Družstvo Dunajská Streda
 • Štátny majetok Gabčíkovo
 • Dom podnikateľov ( plyn, ÚK, voda )
 • POĽNONÁKUP Dunajská Streda pobočka: Okoč, Lehnice , Dolný Štál, Kolárovo – plynofikácia sušičiek na obilie
 • ISTROKAPITÁL a s. Bratislava – vodovodná prípojka pre AB Alcatel a obchodné centrum Petržalka v Bratislave
 • EKOM s.r.o. – Rekonštrukcia ÚK, vyhotovenie STL prípojky, plynofikácia
 • HYDRAULIKA DS s.r.o. – montáž zemného plynu a kotolne
 • KNITECH s.r.o. – plynofikácia hydinovej farmy Baloň
 • VALEUR s.r.o. – montáž zemného plynu a kotolne
 • Zberné suroviny Bratislava, pobočka Gabčíkovo – rekonštrukcia ÚK, plynofikácia objektu
 • DAN Slovakia Agrar a.s. Veľký Meder – STL plynovod, NTL plynovod
 • DRON PLUS s.r.o. – technická vybavenosť pre 53 RD, STL plynovod s prípojkami