Úvod

Firma GAS – MOUNT s.r.o. bola založená v roku 1993 v Dunajskej Strede s cieľom poskytnúť vysokokvalitnú prácu v oblasti plynofikácie, ústredného kúrenia a vodoinštalatérstva. Naša činnosť bola zameraná na plynofikáciu a  na vybudovanie regulačných staníc a vodovodnej siete v okolitých obciach a v mestách. Plynové prípojky robíme na základe získaných certifikátov ISO, ktoré sú akceptované SPP – Distribucia, a.s.

 

Od roku 2003 sa naša firma začala zaoberať aj stavebnou činnosťou, ktorá zahŕňa všetky práce pozemného staviteľstva, ako napr. prestavba kúpeľní, rekonštrukcia a novostavba rodinných domov, bytových jednotiek.

 

Firma GAS- MOUNT sa nachádza v obci Kostolné Kračany v tesnej blízkosti okresného mesta Dunajská Streda. Náš areál pozostáva z administratívnej budovy, z hospodárskej časti ( výrobné haly, sklady) a z parkoviska špeciálnej  a automobilovej techniky (stroje  JCB, nákladné a osobné autá).